top of page

the first project

one of the first projects is 8 years ago 12 km of insulation on the hot water in the city Kladno

Hot watter pipeline in Kladno

one of the first projects is 8 years ago 12 km of insulation on the hot water in the city Kladno.

The total cost of several million CZK . The insulation is intact, even in the winter season, we can guarantee a minimum service life of 10 years

Hot watter pipeline in Most

another project of hot water pipelines insulation in a total volume of more than one million dollars, this time in another green color

výroba plastových vložek
do všech druhů odpadkových
košů

Vyrábíme dle požadavků zákazníka všechny druhy plastových vložek i v malé série. Thermostone UCA je registrovaný materiál pro výrobu odpadkových nádob včetně užitného vzoru na jejich výrobu.

the latest project with the Brazilian company Braskem
the latest project with the Brazilian company Braskem
bottom of page